Asociatia „Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor” EUROPROJECT implementeaza in perioada 31.12.2021-30.12.2023 proiectul „EntrepLoading…” – POCU/829/6/13/141274, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 6: Educatie si competente.

Proiectul este derulat in parteneriat cu Universitatea POLITEHNICA din București, Camera Consultantilor Fiscali si Asociatia Magurele Science Park

Proiectul vizeaza cresterea angajabilitatii studentilor printr-o serie de activitati de formare profesionala in domeniul antreprenorial, mentorat, activitati de invatare practica si actiuni de sustinere a initiativei antreprenoriale in sectoare economice cu potential competitiv, care vor conduce la dezvoltarea de competente antreprenoriale si de aptitudini de munca necesare insertiei acestora pe piata muncii.

  • Perioada de implementare: 24 luni 12.2021 – 31.12.2023

  • Valoare totală de 9.639.834,07 lei, din care 6.393.420 lei reprezinta ajutoare de minimis