A1           ACTIVITATI SPECIFICE MANAGEMENTULUI DE PROIECT

A2           INFORMAREA PUBLICULUI CU PRIVIRE LA PROGRAMUL DE FORMARE ANTREPRENORIALA, PRECUM SI CU PRIVIRE LA METODOLOGIA DE SELECTIE A GRUPULUI TINTA SI, ULTERIOR, A PLANURILOR DE AFACERI CE VOR FI SPRIJINITE IN CADRUL PROIECTULUI”

A3           SELECTAREA GRUPULUI TINTA CE VA PARTICIPA LA CURSURILE ORGANIZATE IN CADRUL PROGRAMELOR DE FORMARE ANTREPRENORIALA

A4           DERULAREA PROGRAMELOR DE FORMARE ANTREPRENORIALA

SA5.1     – Adaptarea platformei online dedicate concursului de planuri de afaceri si monitorizarii implementarii planurilor de afaceri

SA5.2     – Evoluarea si selectarea a 22 de planuri de afaceri ce vor fi finantate in cadrul proiectului

A6           EFECTUAREA DE STAGII DE PRACTICA IN INTREPRINDERI REAL

A7           FURNIZAREA, DE CATRE ADMINISTRATORUL SCHEMEI DE ANTREPRENORIAT, A SERVICIILOR PERSONALIZATE DE MENTORAT ULTERIOR FINALIZARII PROCESULUI DE SELECTIE A PLANURILOR DE AFACERI

A8           ASIGURAREA INFIINTARII SI DEMARARII FUNCTIONARII INTREPRINDERILOR CE VOR IMPLEMENTA PLANURILE DE AFACERI CU AJUTOR DE MINIMIS IN CADRUL PROIECTULUI SI SEMNAREA CONTRACTELOR DE SUBVENTIE

A9           DECONTAREA DE CATRE ADMINISTRATORUL SCHEMEI DE ANTREPRENORIAT A SUMELOR AFERENTE IMPLEMENTARII PLANURILOR DE AFACERI SELECTATE IN CADRUL PROIECTULU

A10        MONITORIZAREA DE CATRE ADMINISTRATORUL SCHEMEI DE ANTREPRENORIAT A FUNCTIONARII SI DEZVOLTARII AFACERILOR FINANTATE

A11        ASIGURAREA SUSTENABILITATII PLANURILOR DE AFACERI IN TIMPUL PERIOADEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI