Grupul țintă (GT) va fi selectat în funcție de gradul de interes față de obiectivele proiectului și disponibilitatea de timp de a se implica in activitățile propuse, aplicandu-se principiul „primul venit, primul servit”

PROCEDURA PENTRU SELECȚIA ȘI ÎNREGISTRAREA GRUPULUI ȚINTĂ

Potențialii membrii Grup Țintă (GT) din proiectul EntrepLoading… vor avea posibilitatea,

începând cu data de 09.02.2022  până la data de 03.03.2022 – să transmită online dosarul de înscriere.

Dosarul va trebui să cuprindă următoarele anexe completate, semnate și scanate:

 1. ANEXA 1 : CERERE DE ÎNREGISTRARE ÎN GRUPUL ȚINTĂ
 2. ANEXA 2 : FORMULARUL DE INREGISTRARE INDIVIDUALA A PARTICIPANTILOR
 3. ANEXA 3 : DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE ȘI ANGAJAMENT
 4. ANEXA 4 : DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI
 5. ANEXA 5 : CONSIMTAMANT
 6. ANEXA 6 : TEST DE AUTOEVALUARE
 7. ANEXA 7 : DECLARATIE OPTIUNI CURS FORMARE
 8. ANEXA 8 : COPIE DUPĂ – ADEVERINȚA DE STUDENT
 9. ANEXA 9 : COPIE DUPĂ – CARTEA DE IDENTITATE
 10. ANEXA10: COPIE DUPĂ – CERTIFICATUL DE NAȘTERE
 11.  ANEXA11: COPIE DUPĂ – CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE (DACĂ ESTE CAZUL)

*Toate documentele pot fi introduse intr-o arhiva de tip ZIP sau RAR si incarcate o singură dată

*Documentele trebuiesc completate cu data transmiterii
*La Categoria de Grup Țintă din care faceti parte (ANEXA 2) variantele din care trebuie să alegeți sunt: student sau student masterand sau doctorand
INSCRIETE


Dosarul de înscriere în GT, va fi transmis initial prin intermediul site-ului https://e-loading.upb.ro/ in vederea verificării preliminare a eligibilității de către responsabilii grup țintă, urmând ca apoi, toate documentele să fie transmise și în format original prin intermediul unei firme de curierat sau prin transmiterea fizică a acestora responsabilului grup țintă.

Responsabilul grup ținta alocat va transmite potentialilor membri ai grupului tinta, in maxim 48 de ore de la primirea dosarului electronic, rezultatul verificarii eligibilitatii:

Verificat / Cerere Respinsă

In cazul raspunsului Cerere Respinsă, responsabilul GT va transmite candidatului și cauzele neeligibilității.

Candidatul pe baza raspunsului poate reface dosarul și poate retransmite documentele prin intermediul site-ului: https://e-loading.upb.ro/ .

Selectia se va realiza luând in calcul ordinea de inregistrare a dosarelor de candidatura (data si ora incarcarii dosarului), cu respectarea structurii grupului țintă din cererea de finantare si a indeplinirii urmatoarelor condiții:

 1. Documentele de înregistrare semnate si scanate incarcate in modulul de inregistrare sunt lizibile si completate corect si complet
 2. Obtinerea unui minim de 60 puncte la testul de autoevaluare (Anexa 6)

Candidatii cu dosare verificate participa la etapa de alocare in grupele de curs disponibile.

Procesul de selectie a grupului tinta va lua in considerare Ordonanta de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, Art. 2.1. Astfel, proiectul va promova ca principiu general egalitatea de sanse si non-discriminarea, permitand recrutarea in grupul tinta a tuturor persoanelor, indiferent de nationalitate, sex, rasa sau origine etnica, religie sau credinta, handicap, varsta, mediu de provenienta, etc.