POCU/829/6/13/141274 EntrepLoading... Educație și competențe

In cadrul proiectului, grupul tinta va fi compus din minim 350 de studenti din toata tara care doresc să înființeze o afacere in sectoarele economice cu potenţial competitiv conform SNC/SNCDI.

Grupul tinta va fi selectat in functie de gradul de interes fata de obiectivele proiectului, disponibilitatea de timp de a se implica in activitatile propuse si potentialul antreprenorial.

Concret, in vederea includerii in grupul tinta, persoanele interesate vor completa un test de evaluare a potentialului antreprenorial si a motivatiei de a infiinta o intreprindere.

Procesul de selectie a grupului tinta va lua astfel in considerare Ordonanta de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, Art. 2.1.

Grupul tinta va fi selectat in functie de gradul de interes fata de obiectivele proiectului si disponibilitatea de timp de a se implica in activitatile propuse, aplicandu-se principiul „primul venit, primul servit”.

Condiții de eligibilitate grup țintă

Grupul tinta al proiectului va fi compus din minim 350 de studenti din toata tara care apartin uneia dintre urmatoarele categorii:

– Studenti (ISCED 5-7) – inmatriculati cel putin în anul 2 de studii de licenta.

– Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat (studenti doctoranzi – nivel ISCED 8)

Conform Ghidului CS Innotech Student, membrii grupului tinta vor putea avea domiciliul/resedinta in regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest si Centru, cat si in regiunea mai dezvoltata Bucuresti Ilfov, cu mentiunea ca dezvoltarea afacerilor sprijinite se va realiza in aceleasi regiuni, cu exceptia regiunii Bucuresti Ilfov. Studenții trebuie sa completeze un test de evaluare a competențelor antreprenoriale

Testul contine 24 de intrebari si va putea fi completat atat online (pe platforma dedicata concursului de planuri de afaceri) cat si offline. Pentru a asigura crearea in cadrul proiectului a unor firme sustenabile, vor fi selectate, aplicand principiul „primul venit, primul servit” doar persoanele care obtin minim 60 de puncte.

La data înscrierii în proiect studentii pot avea domiciliul/resedința in toate  regiunile de dezvoltare a Romaniei. In schimb  firmele ce vor fi inființate prin intermediul proiectului vor putea fi realizate in toate regiunile de dezvoltare, mai puțin Bucuresti-Ilfov.

Va rugam, consultați lista completă a codurilor CAEN eligibile

Oportunitățile care se vor oferi și activitățile la care vor lua parte membrii grupului țintă• Participarea la programul de formare profesională, 40 de ore si cursanti vor dobandi diplome recunoscute ANC
• Acordarea unei subventii de 200 de lei pentru persoanele care participa la toate orele de curs de competente antreprenoriale
• Posibilitatea aplicării pentru o schemă de finanțare de până la 60.000 euro / firma
• Permiterea accesului la platforma de crowdfunding a CCMP EUROPROJECT – aceasta platforma va constitui un instrument util pentru atragerea de fonduri pentru firmele noi infiintate. In maxim 9 luni de la finalizarea implementarii proiectului, se va mai organiza o campanie de strangere de fonduri pentru minim 16 de firme)
• Pentru o perioada de minim 9 luni de la finalizarea implementarii proiectului, toate firmele finantate vor avea acces gratuit la cele doua centre infiintate in cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti: Centrul de Asistenþa Antreprenoriala si respectiv CTT – POLITECH – Centrul interuniversitar pilot de comunicare si valorificare a proprietaþii intelectuale, unde s-au realizat si se desfasoara în continuare activitaþi de consultanþa în domeniul antreprenoriatului.
• Participarea la un stagiu de practică în cadrul unei întreprinderi, a cărei activitate economică face parte din aceeași grupă CAEN cu cea aferentă planului de afaceri selectat
• Participarea la ateliere personalizate de consiliere/ consultanţă/ mentorat
• Asistență integrată pentru dezvoltarea și implementarea planurilor de afaceri
• Informare continuă

Programa curs de formare antreprenoriala si a stagiilor de practicaFiecare curs va avea o durata de 40 de ore. In cadrul cursurilor se vor aborda urmatoarele teme:

Gestionarea activitatii antreprenoriale

I.1 Definirea conceptului de intreprinzator si antreprenor

I.2 Caracteristicile activitatii antreprenoriale

I.3 Stabilirea obiectivelor antreprenoriale

I.3.1 Satisfactiile activitatii antreprenoriale

I.3.2 Insatisfactiile activitatii antreprenoriale

I.3.3 Cauzele esecurilor antreprenoriale

I.4 Principalele tipuri de societati comerciale

I.5 Etapele necesare infiintarii unei societati comerciale

I.6 Teme orizontale (dezvoltare durabila, egalitate de sanse si non-discriminare, utilizarea TIC); inovare sociala

Cercetarea pietei, a mediului de marketing si elaborarea strategiei de marketing

II.1 Definirea conceptului de piata, scopul, etapele si obiectivele cercetarii de marketing

II.2 Elaborarea strategiei de marketing

II.3 Procesul cercetarii de marketing

III. Accesarea surselor de finantare pentru afacere

III.1 Determinarea nivelului veniturilor generate de investitie si a cheltuielilor cu operarea si

intretinerea acesteia

III. 2 Surse de finantare a afacerii

III. 2.1 Surse proprii de finantare

III. 2.2 Surse imprumutate de finantare

III. 2.3 Surse nerambursabile de finantare

III. 3 Costul si riscurile asociate finantarii

III. 4 Structura financiara si rentabilitatea intreprinderii

III. 4.1 Efectuarea proiectiilor financiare

III. 4.2 Proiectia contului de profit si pierdere

III. 4.3 Proiectia fluxului de numerar

In cadrul orelor de practica se vor elabora planuri de afaceri care vor include urmatoarele elemente:

  • descrierea afacerii si a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective,
    activitati, rezultate, indicatori);
  • analiza SWOT a afacerii;
  • schema organizatorica si politica de resurse umane;
  • descrierea produselor/ serviciilor/ lucrarilor care fac obiectul afacerii;
  • analiza pietei de desfacere si a concurentei;
  • strategia de marketing;
  • proiectii financiare privind afacerea.