Principalele rezultatele așteptate ale planului de afaceri sunt:

  • Descrierea afacerii si a strategiei de implementare a planului de afaceri;

  • Analiza SWOT a afacerii;

  • Schema organizatorica si politica de resurse umane;

  • Descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul principal al afacerii;

  • Analiza pieței de desfacere si a concurentei;

  • Strategia de marketing;

  • Proiecții financiare privind afacerea;