Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugam să utilizați următoarele date de contact:

Responsabil proiect pentru Universitatea POLITEHNICA din Bucureștii
Prof.dr.ing. Cristian NEGRESCU